Firma je zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 64662/L, Číslo licencie: UPS/US1/SSZOSK/BEZ/2016/7655-0002, IČO: 50071203, Zodpovedná osoba: Ing. Štefan Lazarek
© 2022 HMSK Agency s.r.o. | Mapa stránok | internetové stránky od Lukáčik, s.r.o.